Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Staże

Powrót

Kto może odbywać staż w Urzędzie?

Osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Na jakiej podstawie i jak długo może trwać staż?

Staż dla osób bezrobotnych odbywa się za pośrednictwem Urzędu Pracy i trwa od 3 do 12 miesięcy.

Ile wynosi wynagrodzenie za staż?

Staż finansowany jest ze środków Funduszu Pracy i wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych. Aktualne wynagrodzenie: https://warszawa.praca.gov.pl/-/14233-staze-i-bony-stazowe

Dlaczego warto skorzystać ze stażu?

Korzystając ze stażu, zdobywa się doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne oraz zwiększa swoje szanse na rynku pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 53)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

Inne staże:

Ponadto GUNB współpracuje z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi wspomagającymi osoby z niepełnosprawnościami organizując staże.

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (22) 661-94-66  lub pod adresem: praktyki@gunb.gov.pl