Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Skorzystaj ze skrzynki podawczej

Powrót

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w ramach opracowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

logo ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Aby można było złożyć wniosek do urzędu, konieczne jest posiadanie:

 1. bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto")
  (zakładka "Załóż Konto" stanowi odnośnik do adresu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta),
 2. bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP" lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  (zakładka "Profilu Zaufanego ePUAP" stanowi odnośnik do adresu: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil).

Profil Zaufany wymaga potwierdzenia w punkcie potwierdzającym. Lista takich punktów znajduje się na stronie www.epuap.pl

Po założeniu konta i zalogowaniu się do platformy ePUAP należy wyszukać i przejść do podmiotu: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego co pozwoli na korespondencję z Urzędem. Dokument elektroniczny przekazuje się online poprzez wypełnienie formularza pisma ogólnego bądź dołączenie dokumentu w formie załącznika.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym ePUAP.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 971) akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, DOCX, RTF, ODT,
  2. XML, XLS, XLSX, ODS,
  3. CSV,
  4. TXT,
  5. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
  6. PDF,
  7. ZIP, RAR, TAR, GZ.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB.
 4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.