Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Rejestry, spisy, ewidencje

Powrót
 • Centralne rejestry
  - osób posiadających uprawnienia budowlane,
  - ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

  (Podstawa prawna: art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, prowadzi: Departament Skarg i Wniosków)

  W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, od dnia 10 sierpnia 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zaprzestał prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

  (Informacje na temat centralnych rejestrów można uzyskać pod nr telefonu 22 661-81-97, 22 661-94-18)

 • Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
  (Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, prowadzi: Departament Wyrobów Budowlanych)
 • Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - Prawo budowlane
  (Podstawa prawna: art. 82b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, prowadzi: Biuro Organizacyjne)
 • Ewidencja dotycząca ruchu budowlanego
  (Podstawa prawna: coroczne rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej, prowadzi: Biuro Organizacyjne)
 • Archiwum zakładowe
  (Podstawa prawna: art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prowadzi: Biuro Administracyjno-Finansowe)
 • Rejestr katastrof budowlanych
  (Prowadzi: Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej)
 • Ewidencja protokołów z obowiązkowych kontroli
  (Prowadzi: Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej)
 • Rejestr skarg i wniosków
  (Prowadzi: Departament Skarg i Wniosków)
 • Rejestr wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez GINB i Dyrektora Generalnego
  (Prowadzi: Departament Prawny)
 • Ewidencja imiennych upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez GINB
  (Prowadzi: Departament Prawny)