Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Praktyki studenckie

Powrót

Kto może odbywać praktyki studenckie w Urzędzie?

Osoba, która posiada status studenta oraz została skierowana przez uczelnię wyższą do odbycia praktyk.

Jak długo mogą trwać praktyki studenckie?

Długość praktyk studenckich określa uczelnia wyższa w skierowaniu na praktyki.

Dlaczego warto odbyć praktyki studenckie?

Ich celem jest zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania przyszłej pracy.

Ubezpieczenie, a praktyki studenckie.

Ubezpieczenie student pokrywa we własnym zakresie lub za pośrednictwem uczelni wyższej.

Link do formularza aplikacyjnego

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (22) 661-94-66  lub pod adresem: praktyki@gunb.gov.pl