Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Praktyki absolwenckie

Powrót

Kto może zostać skierowany na praktyki?

Absolwent do 30 roku życia, który ukończył co najmniej gimnazjum lub ośmioletnia szkołę podstawową.

Na jakiej podstawie i jak długo mogą trwać praktyki absolwenckie?

Praktyki absolwenckie odbywają się na podstawie umowy zawartej z Urzędem (mogą być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne) oraz trwać do 3 miesięcy.

Dlaczego warto odbyć praktyki absolwenckie?

Ich celem jest zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania przyszłej pracy.

Ubezpieczenie, a praktyki absolwenckie.

Praktykant pokrywa koszty NNW we własnym zakresie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2009 Nr 127, poz. 1052)

Link do formularza aplikacyjnego

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (22) 661-94-66  lub pod adresem: praktyki@gunb.gov.pl

 

Oferty praktyk: 

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na:

 

Praktyki absolwenckie w Departamencie Usług Cyfrowych