Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

XII posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powrót
Posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Odbyło się XII posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ważnym tematem spotkania było przedstawienie wyników kontroli nadzoru terenowego w zakresie hal pneumatycznych. Podczas posiedzenia członkowie omówili także formułę i zakres funkcjonowania zespołu.

Posiedzenie zespołu odbyło się w formule hybrydowej. Otworzyła je Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Omówione tematy

Ważnym tematem posiedzenia było bezpieczeństwo hal pneumatycznych. Członkowie zespołu zapoznali się z wynikami kontroli terenowych organów nadzoru budowlanego. Przeanalizowali także konieczności zmian w przepisach.

W dalszej części posiedzenia członkowie zespołu poruszyli również problem podszywania się pod osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Podczas posiedzenia członkowie przedstawili także propozycje działań zespołu w 2024 r. Omówili i ustalili formułę oraz zakres dalszego funkcjonowania na bazie dotychczasowych uwag i propozycji.

Zespół doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zespół doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego został powołany w grudniu 2021 r.

Członkami Zespołu są osoby reprezentujące środowisko nauki, osoby związane z budownictwem i edukacją, przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów naukowo–badawczych, samorządów zawodowych i gospodarczych.

Misją zespołu jest zapewnienie fachowego i specjalistycznego doradztwa w następujących obszarach:

  • orzecznictwa administracyjnego nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
  • działalności kontrolnej nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
  • cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego,
  • usprawnień w obszarze budownictwa,
  • współpracy pomiędzy organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej a sektorem prywatnym.