Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Uwaga na burze! Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powrót
Zdjęcie zrobione podczas burzy. Widać pioruny i ciemne chmury. Zdjęcie przedstawia wieś

Zgodnie z prognozami zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wielu regionach naszego kraju pojawiają się gwałtowne burze. Mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu i grad. W związku z tym GINB kieruje apel do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.

Niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą powodować duże straty materialne, a nawet zagrożenie zdrowia i życia. Jest to zdecydowany sygnał, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków.

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń, powinni oni bezwzględnie spełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa*.

Ponadto należy zachować szczególną czujność i gotowość do współpracy na swoich terenach, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.                                         

Podstawa prawna

*art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane