Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Temat CEEB na spotkaniu grupy ds. ochrony powietrza w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Powrót
Na zdjęciu widok na pracującą elektrociepłownię. Z kominów wydobywa się biały dym. Dookoła elektrociepłowni widac zielone drzewa

Spotkanie grupy roboczej ds. ochrony powietrza odbyło się w ramach projektu: „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w minioną środę. Poświęcone było omówieniu m.in. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Prelegentami byli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie, Europejskiego Centrum Czystego Powietrza i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

CEEB tematem spotkania grupy roboczej

Ekspertka z Departamentu Usług Cyfrowych GUNB opowiedziała uczestnikom o obecnych działaniach w systemie i planach na przyszłość. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się również z analizami regionalnymi i lokalnymi CEEB oraz omówili sposoby wykorzystania tych danych.

O projekcie

Projekt „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” jest realizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jego celem jest utworzenie platformy współpracy organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska i klimatu, w tym za zarządzanie funduszami unijnymi. Projekt jest finansowany z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Spotkanie odbyło się w formule online.