Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

GUNB na Forum Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Powrót

Przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego uczestniczyli w Forum Inżynierskim Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wydarzenie odbyło się w Polanicy Zdroju 19-20 maja.

Forum zorganizowała Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Wzięli w nim udział członkowie Izby, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego i kierownicy wydziałów administracji architektoniczno-budowlanej ze wszystkich dolnośląskich powiatów.

Program Forum

Pierwszego dnia odbyły się dwie sesje, w których uczestniczyli przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Omówili aktualne i projektowane zmiany w ustawie – Prawo budowlane.

Trzecia sesja, która odbyła się drugiego dnia, poświęcona była projektom technicznym.

Współpraca organów

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Pytań, odpowiedzi i dyskusji było wiele. Dowodzi to, że regularne spotkania są potrzebne dla dalszej współpracy.

Od lat organy nadzoru budowlanego i izby inżynierów budownictwa ściśle ze sobą współpracują. Nadrzędnym celem tego współdziałania jest zapewnienie bezpieczeństwa w budownictwie.