logo bip i link do glownego biuletynu informacji publicznejlogo GUNB i link do strony urzedu
  START     INSTRUKCJA     REDAKCJA  
A A A Przycisk zmiany kontrastu
JESTEŚ W: INSTRUKCJA
 
wyszukiwarka RWDZ
MENU PRZEDMIOTOWE
  Informacja o Urzędzie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYSZUKIWANIE
LICZNIK
  Ilość odwiedzin:
1056730
Wyszukiwanie
Pozycja próbki

Liczba znalezionych rekordów: 189
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania /
nazwa laboratorium
Dane identyfikujące
wyrób budowlany *
Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu/
Upoważniony przedstawiciel/
Importer/ (adres)
Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona, jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona, jako przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci: przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.3
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego: przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.4
Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.5
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (nie spełnia
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia) PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 1607:2013-07
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie: Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż (nie spełnia)
w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
- gęstość brutto w stanie suchym (spełnia)
PN-EN 772-13:2011
Wytrzymałość na ściskanie/ naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody nasiąkliwość wodą przy długoterminowym całkowitym zanurzeniu (spełnia) PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Maksymalne obciążenie dla dopuszczalnego odkształcenia (spełnia) PN- EN 14800:2010 pkt 5.7.2. pkt 5.13.2
Odporność na wgniecenie (spełnia) PN- EN 14800:2010 pkt 5.18.2.
Zachowanie się elektrostatyczne (spełnia) PN- EN 14800:2010 pkt 5.6.2.
Szczelność (spełnia) PN- EN 14800:2010 pkt 5.3.2.
Efektywność (spełnia) PN- EN 14800:2010 pkt 5.5.2.
Szczelność w przypadku pożaru (spełnia) PN- EN 14800:2010 pkt 5.12.2.
Wytrzymałość na ściskanie/ naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody nasiąkliwość wodą przy długoterminowym całkowitym zanurzeniu (spełnia) PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (nie spełnia)
- normowa (nie spełnia)
PN-EN 196-1:2016-07
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3:2016 p. 6
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3:2016 p. 7 PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16
Przyczepność do styropianu po 24h zanurzenia w wodzie (nie spełnia) ZUAT-15/V.03/2003 p.5.6.5.8
Przyczepność do styropianu po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych (spełnia) ZUAT-15/V.03/2003 p.5.6.5.8
Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego: przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.4
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci: przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.3
Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.5
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość siarczanów SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Wytrzymałość na ściskanie
– wczesna (spełnia)
– normowa (spełnia)
PN-EN 196-1:2016 -07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie - wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B PN-EN 1607:2013-07
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż ( spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (spełnia)
- wydłużenie wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001 PN-EN 13859-1:2010 Załącznik A
Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)
PN-EN 196-1:2016-07
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3:2016 p.6
Stałość objętości –rozszerzalność (spełnia) PN-EN 196-3:2016 p. 7
Zawartość siarczanów -SO3 (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16
Temperatura mięknienia wg Vicata (nie spełnia) PN-EN 727:1998
Skurcz wzdłużny (spełnia) PN-EN ISO 2505:2006
Szczelność połączeń kielichowych (spełnia) PN-EN 1277:2005
Szczelność połączeń badana wodą (spełnia) PN-EN 1053:1998
Szczelność połączeń badana powietrzem (spełnia) PN-EN 1054:1998
Odporność na dichlorometan (nie spełnia) PN-EN 580:2005
Wodoszczelność (spełnia) PN-EN 1928:2002 Metoda B
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) - wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż (spełnia)
- wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek ( spełnia)
PN-EN 12310-1: 2001
Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6
Trwałość jako odporność na słabe uderzenia (spełnia) PN-EN ISO 2409:2013-06 p.6.2 i Tablica 1
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią: oporność przepływu powietrza (spełnia) PN-EN 29053:2011 Metoda A
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią: oporność przepływu powietrza (spełnia) PN-EN 29053:2011 Metoda A
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż (spełnia)
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (nie spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN EN12311-2:2013-07 Metoda A
Przenikanie pary wodnej – opór dyfuzyjny (nie spełnia) PN EN 1931:2002 Metoda B
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Przepuszczalność wody:
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (spełnia)
- Płaskość po zmoczeniu jednej powierzchni (spełnia)
PN-EN 12087:2013-07 metoda 2A PN-EN 825:2013-07
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008, p. 8.3
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001 + PN-EN 13859-1:2010 załącznik A
Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż (spełnia)
- wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek (spełnia)
PN-EN 12310-1:2001 + PN-EN 13859-1:2010 załącznik B
Giętkość (elastyczność) w niskiej temperaturze (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001 + PN-EN 13859-1:2010 załącznik A
Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż (spełnia)
- wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek (spełnia)
PN-EN 12310-1:2001 + PN-EN 13859-1:2010 załącznik B
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż (spełnia)
- wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek (spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Giętkość:
- giętkość w niskiej temperaturze ( spełnia)
PN-EN 1109 :2013-07
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 1015-18:2003
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Giętkość:
- giętkość w niskiej temperaturze (nie spełnia)
PN-EN 1109: 2013-07 p.8.3
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia )
Maksymalna siła rozciągająca poprzek (spełnia)
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia),
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozdzieranie:
wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż (spełnia)
wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek (spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż (spełnia )
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż (spełnia )
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozdzieranie
wzdłuż (spełnia)
poprzek (spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4
Odporność na działanie ciśnienia (nie spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6
Trwałość jako odporność na słabe uderzenia (spełnia) PN-EN ISO 2409:2013-06 p.6.2 i Tablica 1
Skład i składniki ( nie spełnia) CEN TR 196-4:2007
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie - wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - maks. siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
- maks. siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (nie spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 12311-2:2013-07
Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
Przenikanie pary wodnej - współczynnik oporu dyfuzyjnego (spełnia) PN-EN 1931:2002
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie - wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie - wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie - wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Początek czasu wiązania (nie spełnia) PN-EN 196-3:2016 p. 6
Zawartość siarczanów SO3 (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16
Trwałość: -odporność na zamrażanie/odmrażanie (nie spełnia) PN-B-12012:2007
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie - naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6
Trwałość jako odporność na słabe uderzenia (spełnia) PN-EN ISO 2409:2013-06 p.6.2 i Tablica 1
Skład i składniki (nie spełnia) CEN TR 196-4:2007
Wodoszczelność ( i jej trwałość) - masa asfaltu (spełnia) PN-EN 544:2011 p.6.2
Trwałość odporności mechanicznej - odporność na promieniowanie UV (spełnia) PN-EN 544:2011 p. 6.4.4 + PN-EN 1297:2006
Trwałość wodoszczelności:
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (spełnia)
- przyczepność ochronnej warstwy wykończeniowej (nie spełnia)
- nasiąkliwość (spełnia)
PN-EN 544:2011 p.6.4.6 + PN-EN 1110:2011 PN-EN 544:2011 p.6.4.7 + PN-EN 12039:2001 PN-EN 544:2011 p.6.4.3
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych: (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6
Trwałość jako odporność na słabe uderzenia (spełnia) PN-EN ISO 2409:2013-06, p.6.2 i Tablica 1
Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)
PN-EN 196-1:2016-07
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3:2016
Stałość objętości
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość siarczanów SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3:2016 PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Kształt, wymiar i gęstość ziarn:
- gęstość ziarn (spełnia)
PN-EN 1097-6:2013 pkt. 9 Metoda piknometryczna dla kruszywa o wymiarach od 0,063 do 4 mm
Nasiąkliwość (spełnia)
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie ( nie spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Przepuszczalność wody:
nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (spełnia)
PN-EN 12087:2013-07 (metoda 2A)
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN- EN 442- 1:2015- 02 p. 5.6
Nominalna moc cieplna:
-normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (spełnia)
PN- EN 442- 2:2015- 02 p. 5.4.2
Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)
PN-EN 196-1:2016-07
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3:2016 p. 6
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3:2016 p. 7 PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16
Szczelność (spełnia) PN-EN 442-1: 2015-02 p.5.4
Średnia wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 772-1+A1:2015-10
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 772-21:2011
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: Klasa gęstości brutto w stanie suchym (spełnia) PN-EN 772-13:2001
Trwałość - odporność na zamrażanie – odmrażanie (spełnia) PN-EN 772-18:2011
Średnia wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 772-1+A1:2015-10
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 772-21:2011
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
Klasa gęstości brutto w stanie suchym (spełnia)
PN-EN 772-13:2001
Trwałość - odporność na zamrażanie – odmrażanie (spełnia) PN-EN 772-18:2011
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do pow. czołowych (nie spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 1607:2013-07

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wymiary i odchyłki wymiarów:
- długość, szerokość, wysokość (spełnia)
- równoległość (spełnia)
PN-EN 772-16:2011 metoda a)
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
- gęstość brutto w stanie suchym (spełnia)
PN-EN 772-13:2001
Szczelność pod działaniem ciśnienia- (spełnia) PN-EN 442-1: 2015-02 p.5.4
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN- EN 442-1: 2015- 02 p. 5.6
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 1716:2010
PN-EN ISO 1182:2010
Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02,p.5.4
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p.5.6
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Skurcz wzdłużny (spełnia) PN-EN ISO 2505:2006
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (nie spełnia)
- normowa (nie spełnia
PN-EN 196-1:2006
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p.6
Stałość objętości
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość siarczanów SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011 p.7
PN-EN 196-2:2013-11 p.4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11 p.4.5.16
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Przepuszczalność wody: nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia) PN-EN 12087:2013-07 metoda 2A
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu-wzdłuż (spełnia)
- Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu-w poprzek (spełnia)
- wydłużenie wzdłuż (nie spełnia)
- wydłużenie w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 12311-1:2001 oraz PN-EN 13859-1:2010 załącznik A
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Wytrzymałość na rozdzieranie: - Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)-wzdłuż (spełnia)
- Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) w poprzek (spełnia)
PN-EN 12310-1:2001 oraz PN-EN 13859-1:2010 załącznik B
Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Zawartość alkaliów (spełnia) PN-EN 480-12:2008
Wprowadzone powietrze: - zawartość powietrza po zakończeniu mieszania (spełnia)
- zawartość powietrza po 1 h przetrzymywania (spełnia)
- zawartość powietrza przy wydłużonym mieszaniu (spełnia)
PN-EN 1015-7 :2000 met. A
Wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN- EN 772-1:2011
Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie- odmrażanie (spełnia) PN- EN 772-18:2011
Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02
Wytrzymałość na ściskanie:
- średnia (spełnia)
- znormalizowana (spełnia)
PN-EN 772-1:2011
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż (spełnia) wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (spełnia) wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia) wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia) PN EN12311-2:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż (spełnia) w poprzek (spełnia) PN EN 12310-1:2001
Przenikanie pary wodnej – opór dyfuzyjny (spełnia) PN EN 1931:2002 Metoda B
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia) maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia) PN-EN 12311-1:2001
Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia) maksymalna siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia) wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż (nie spełnia) wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (nie spełnia) PN-EN 12311-1:2001
Giętkość w niskiej temperaturze (nie spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia) maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia) wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż (spełnia) wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (spełnia) PN-EN 12311-1:2001
Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia) PN-EN 1109:2013-07 pkt. 8.3
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia) maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia) PN-EN 12311-1:2001
Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia) maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia) wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż (spełnia) wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (spełnia) PN-EN 12311-1:2001
Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia) maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia) wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż (spełnia) wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (spełnia) PN-EN 12311-1:2001
Giętkość w niskiej temperaturze ( nie spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie: -maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia) -maksymalna siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia) - wydłużenie przy maksymalnej sile, wzdłuż (spełnia) - wydłużenie przy maksymalnej sile, w poprzek (nie spełnia) PN-EN 12311-2:2013-07, metoda A
Wytrzymałość na rozdzieranie - wzdłuż (nie spełnia) - w poprzek (nie spełnia) PN-EN 12310-1:2001
Odporność na uderzenie (nie spełnia) PN-EN 12691:2007, metoda A
Opór dyfuzyjny pary wodnej (nie spełnia) PN-EN 1931:2002, metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN- EN 826:2013-07
Odporność na przesiąkanie wody (spełnia) PN-EN 13859-1:2010 / PN-EN 13859-2:2010 p. 5.2.3 + PN-EN 1928:2002 Metoda A
Przenikanie pary wodnej (spełnia) PN-EN 13859-1:2010 / PN-EN 13859-2:2010 p. 5.2.5 + PN-EN ISO 12572:2004
Wytrzymałość na rozciąganie: - maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż (spełnia) - maksymalna siła rozciągająca, w poprzek (spełnia) - wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, wzdłuż (spełnia) - wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, w poprzek (spełnia) PN-EN 13859-1:2010 /p.5.2.6 PN-EN 13859-2:2010 p. 5.2.7 + PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozdzieranie (spełnia) PN-EN 13859-1:2010 /p.5.2.7 PN-EN 13859-2:2010 p. 5.2.8 + PN-EN 12310-1:2001
Giętkość w niskiej temperaturze -25°C (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Przepuszczalność wody: - krótkotrwała nasiąkliwość wodą (spełnia) - długotrwała nasiąkliwość wodą (spełnia) PN-EN 1609:2013-07 metoda A PN-EN 12087:2013-07 metoda 1A
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 1015-18:2003
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17/A1:2005
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 1015-17:2002; PN-EN 1015-17/A1:2005
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ( spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody: - nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia) PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 1607:2013-07

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
Wytrzymałość na zginanie (spełnia)
Wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925:2010
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
PN- EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 1607:2013-07

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
Wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Opór cieplny:
współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
opór cieplny (nie spełnia)
PN-EN 12667:2002
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia) PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji pary wodnej ( nie spełnia) PN-EN 12088:2013-07
Odporność na przesiąkanie wody (spełnia) PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.3 + PN-EN 1928:2002 Metoda A
Wytrzymałość na rozciąganie:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż (nie spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.6 + PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- dla kierunku podłużnego (spełnia)
- dla kierunku poprzecznego (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.7 + PN-EN 12310-1:2001
Giętkość w niskiej temperaturze (-40 °C) (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- wytrzymałość wzdłuż (spełnia)
- wytrzymałość w poprzek (spełnia)
- wydłużenie wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-2:2013-07 Metoda A
Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
Przenikanie pary wodnej (opór dyfuzyjny) (spełnia) PN-EN 1931:2002 Metoda B
Zawartość siarczanów (spełnia) PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2
Zawartość alkaliów jako Na2Oeqv (spełnia) PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.5.19
Emisja formaldehydu (spełnia) PN-EN 717-1:2006
Odporność na uderzenie (spełnia) PN-EN 12691:2007
Śliskość (spełnia) CEN/TS 15676:2007
Odporność na oderwanie od podłoża (spełnia) PN-EN ISO 2409:2008
Odporność na oddzieranie pod kątem 90 stopni (spełnia) PN-EN 28510-1:2000
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego:
przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)
PN-EN 1348:2008 p.8.4
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)
PN-EN 1348:2008 p.8.3
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego:
przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)
PN-EN 1348:2008 p.8.4
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci: przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.3
Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania: przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.5
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)
PN-EN 1348:2008 p.8.3
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego:
przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)
PN-EN 1348:2008 p.8.4
Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.5
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)
PN-EN 1348:2008 p.8.3
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego:
przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)
PN-EN 1348:2008 p.8.4
Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.5
Ugięcie przy 1/3 nośności (spełnia) PN-EN 846-9
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci
przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)
PN-EN 1348:2008, p. 8.3
Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego
przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)
PN-EN 1348:2008, p. 8.4
Zawartość chlorków (spełnia)
Odporność na zginanie (spełnia) PN-EN 13828:2005 p. 7.2.2
Szczelność (spełnia) PN-EN 13828:200
AT-15-8712/2011
Wytrzymałość hydrauliczna (spełnia) PN-EN 13828:200
AT-15-8712/2011
Trwałość (nie spełnia) PN-EN 13828:2005 p. 7.6.3
Odporność na zginanie (spełnia) PN-EN 13828:2005 p. 7.2.2
Szczelność (spełnia) PN-EN 13828:200
AT-15-8712/2011
Wytrzymałość hydrauliczna (spełnia) PN-EN 13828:200
AT-15-8712/2011
Trwałość (nie spełnia) PN-EN 13828:2005 p. 7.6.3
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego: przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia) PN-EN 1348:2008, p.8.4
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci: przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008, p.8.3
Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008, p.8.5
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6
Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)
PN-EN 196-1:2006
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN- EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN- EN 196-2:2013-11
Reakcja na ogień (spełnia) PN EN ISO 11925:2010
Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
- Wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Reakcja na ogień (spełnia) PN EN ISO 11925:2010
Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
- Wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Przepuszczalność wody:
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia)
PN-EN 12087:2013-07 metoda 2A
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)
PN- EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)
PN-EN 1607:2013-07
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 772-1:2011+ A1:2015
absorpcja wody (nie spełnia) PN-EN 772-21:2011
trwałość: odporność na zamrażanie-odmrażanie (nie spełnia) PN-B-12012:2007
Reakcja na ogień (spełnia) PN EN ISO 11925:2010
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
- Wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie normowa po 28 dniach (spełnia) PN-EN 196-1:2006 p. 9.2
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6
Stałość objętości (rozszerzalność) (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p. 7
Zawartość siarczanów jako SO3 (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11 p. 8
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11 p. 14
Trwałość: odporność na zamrażanie/rozmrażanie/mróz (spełnia) PN-EN ISO 10545-12:1999
Wytrzymałość na rozciąganie:
- Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm
• wzdłuż (spełnia)
• w poprzek (spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, %
• wzdłuż (spełnia)
• w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2010
Giętkość (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)
PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego:
przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)
PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania: przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)
PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego:
przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)
PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania:
przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (nie spełnia)
PN-EN 1348:2008
Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (nie spełnia)
- normowa (nie spełnia)
PN-EN 196-1:2006
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p.6
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011 p. 7
PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia) PN-EN 1348:2008: p. 8.4
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia) PN-EN 1348:2008: p. 8.3
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008: p. 8.5
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia) PN-EN 1348:2008: p. 8.4
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia) PN-EN 1348:2008: p. 8.3
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008: p. 8.5
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
- gęstość brutto w stanie suchym. (spełnia)
PN-EN 772-13:2001
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
- wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych: (nie spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07
Przenikanie pary wodnej (spełnia) PN-EN ISO 12572:2004
Wytrzymałość na rozciąganie:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 p. 5.2.6 PN-EN 13859-2:2010p.5.2.7 + PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- dla kierunku podłużnego (spełnia)
- dla kierunku poprzecznego (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.7 PN-EN 13859-2:2010p.5.2.8 + PN-EN 12310-1:2001
Giętkość w niskiej temperaturze (-30°C) (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 1607:2003-07
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008, p. 8.3
Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008, p. 8.4
Trwałość w warunkach cykli zamrażania -rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008, p. 8.5
Wytrzymałość na rozciąganie:
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (nie spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Odporność na uderzenie (spełnia) PN-EN 12691:2007 Metoda A
Odporność na obciążenie statyczne (spełnia) PN-EN 12730:2002 Metoda A
Giętkość:
- Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)
PN-EN 1109:2013-07
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego: przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.4
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)
PN-EN 1348:2008 p.8.3
Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.5
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż (spełnia)
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (spełnia)
Wydłużenie wzdłuż: (spełnia)
Wydłużenie w poprzek: (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozdzierania- gwoździem wzdłuż (nie spełnia)
Wytrzymałość na rozdzierania- gwoździem w poprzek (spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 1607:2013-07
Przepuszczalność wody:
nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (nie spełnia)
PN-EN 12087:2013-07 (metoda 2A)
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie
- Wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na ściskanie:
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych: (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
PN- EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody:
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia)
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (spełnia)
PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

 

PN–EN 12088:2013-07
Zdolność do oczyszczania (spełnia) PN-EN 13310:2005
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)
PN- EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)
PN-EN 1607:2013-07

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)
PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego:
przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)
PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na ściskanie Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.7./
PN-EN 13859-2:2010 p.5.2.8+PN-EN 12310-1:2001
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego:
przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)
PN-EN 1348:2008 p.8.4
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)
PN-EN 1348:2008 p.8.3
Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania(spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.5
Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (spełnia) ETAG 004:2013 p. C.3.2
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wytrzymałość na ściskanie:
– naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 1607:2013-07
Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia)
- opór cieplny (spełnia)
PN-EN 12667:2002
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
PN- EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 1607:2013-07
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Reakcja na ogień (spełnia) PN EN ISO 11925:2010
Wytrzymałość na ściskanie:
- Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013 -07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie:
-naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego:
przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia)
PN-EN 1348:2008 p.8.4
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)
PN-EN 1348:2008 p.8.3
Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.5
wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 13892-2:2004
Czas wiązania: (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6
Stałość objętości - rozszerzalność: (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p. 7
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B
Wytrzymałość na ściskanie - naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie –wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B
Wytrzymałość na ściskanie -naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 772-1+A1:2015-10
Trwałość: odporność na zamrażanie-odmrażanie (spełnia) PN-B-12012:2007
Substancje niebezpieczne: stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych (spełnia) Poradnik ITB nr 455/2010
Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)
PN-EN 196-1:2006
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p.6
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011 p. 7
PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (nie spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia),
- wytrzymałość na zginanie (spełnia);
PN-EN 1607:2013-07
PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie: wytrzymałość na zginanie – (spełnia) PN-EN 12089:2013 -07 Metoda B
Wytrzymałość na ściskanie:
-naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu- (nie spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
PN – EN 826:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: - Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia); PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- Wytrzymałość na zginanie (nie spełnia);
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia);
PN-EN 12089:2013-07 metoda B;

 

PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
-wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 1607:2013-07

 

PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
PN-EN 826:2013-07

*nazwa, typ, partia/seria, miejsce, rok produkcji lub oznaczenie serii produkcyjnej/partii