logo bip i link do glownego biuletynu informacji publicznejlogo GUNB i link do strony urzedu
  START     INSTRUKCJA     REDAKCJA  
A A A Przycisk zmiany kontrastu
JESTEŚ W: INSTRUKCJA
 
wyszukiwarka RWDZ
MENU PRZEDMIOTOWE
  Informacja o Urzędzie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYSZUKIWANIE
LICZNIK
  Ilość odwiedzin:
966830
Wyszukiwanie
Pozycja próbki

Liczba znalezionych rekordów: 414
Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania /
nazwa laboratorium
Dane identyfikujące
wyrób budowlany *
Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Mandat Producent wyrobu/
Upoważniony przedstawiciel/
Importer (adres)
Podstawa prawna pobrania próbkiSpecyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania poszczególnych zasadniczych charakterystyk Rodzaj próbki
(próbka wyrobu budowlanego/próbka kontrolna
Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
Wytrzymałość na rozciąganie: -maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia) -maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia) Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % - wzdłuż (spełnia) - w poprzek (spełnia) PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozdzieranie - wzdłuż (nie spełnia) - w poprzek (nie spełnia) PN-EN 12310-1:2001
Odporność na uderzenie, mm (spełnia) PN-EN 12691:2007 Metoda A
Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Giętkość -giętkość w niskiej temperaturze (nie spełnia) PN-EN 1109:2013-07 p.8.3.
Substancje niebezpieczne -obecność azbestu (spełnia) PB LS-008/1/09-1999
Wytrzymałość na ściskanie: naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 zał. A PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozdzieranie :
wzdłuż (spełnia)
w poprzek (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 zał. B PN-EN 12310-1:2001
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925:2010
Wodoszczelność (brak przecieku do różnicy ciśnień 200Pa) (spełnia) PN-EN 1027:2016
Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia) PN-EN 12211:2016
Odporność na przesiąkanie wody (200 mm/2h) (spełnia) PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 p. 5.2.3
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maks. siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maks. Sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 Załącznik A
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 13859-1:2010/ PN-EN 13859-2:2010 Załącznik B
Giętkość w niskiej temperaturze -300 (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Odporność na przesiąkanie wody (200 mm/2h) (spełnia) PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 p. 5.2.3
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maks. siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maks. Sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010, PN-EN 13859-2:2010 Załącznik A
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010/ PN-EN 13859-2:2010 Załącznik B
Giętkość w niskiej temperaturze -300 (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie:
- prostopadle (nie spełnia)
- równoległe (nie spełnia)
PN-EN 1382:2000, PN-EN 14592+A1:2012, p. 6.3.4.3
Wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie główki (nie spełnia) PN-EN 1383:2000, PN-EN 14592+A1:2012 p. 6.3.4.4
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie (nie spełnia) PN-EN 1383:2000 PN-EN 14592+A1:2012 p. 6.3.4.5
Wytrzymałość charakterystyczna na skręcanie (nie spełnia) PN-EN ISO 10666:2002, PN-EN 14592+A1:2012 p. 6.3.4.6
Giętkość w temp. 0° (spełnia) PN EN 1109: 2013-07
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem):
- wzdłuż (nie spełnia)
- w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
- maks. siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozciąganie:
– maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
– maks. siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Giętkość (spełnia) PN-EN 1109:2013-07 p.8.3
Substancje niebezpieczne (spełnia) PB LS-008/1/09-1999
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Gęstość brutto w stanie suchym (spełnia) PN-EN 772-13:2011
Stabilność wymiarowa – skurcz pod wpływem wilgoci : umowna wartość skurczu przy wysychaniu (spełnia) PN-EN 680:2008
Wytrzymałość na rozciąganie:
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
– maksymalna siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Giętkość (nie spełnia) PN-EN 1109:2013-07 p.8.3
Substancje niebezpieczne (spełnia) PB LS-008/1/09-1999
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Pozostałość nierozpuszczalna (nie spełnia) PN-EN 196-2:2013-11,
Strata prażenia (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
stałość objętości:
-rozszerzalność (spełnia)
-zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11E
zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11E
Przenikalność cieplna(nie spełnia) PN-EN ISO 10077-1:2007
Przepuszczalność powietrza (nie spełnia) PN-EN 1026:2016
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego: przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008, p.8.4
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci: przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008, p.8.3
Trwałość w warunkach cykli zamrażania- rozmrażania przyczepność po cyklach zamrażania/ rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008, p.8.5
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
-wytrzymałość na zginanie (spełnia)
-wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
-wytrzymałość na zginanie (spełnia)
-wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07, metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
-naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu – (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07, metoda B
Przepuszczalność wody:
- absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji (spełnia)
PN-EN 12088:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)
PN-EN 196-1:2006
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN- EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN- EN 196-2:2013-11
Masa powierzchniowa, g/m2 (nie spełnia) ETAG 004:2013 p. C 3.1
Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (spełnia) ETAG 004:2013 p. C 3.2
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (nie spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Masa powierzchniowa, g/m2 (spełnia) ETAG 004:2013 p. C 3.1
Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia) ETAG 004:2013 p. C 3.2
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3): - wzdłuż wątku (nie spełnia) ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Prostokątność (spełnia) PN-EN 951:2000
Płaskość (spełnia) PN-EN 952:2000
Siły operacyjne (spełnia) PN-EN 12046-2:2001
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim (spełnia) PN-EN 949:2000
Odporność na uderzenie ciałem twardym (spełnia) PN-EN 950:2000
Odporność na wstrząsy (spełnia) PB LK-078/8/04-2010
Odporność na obciążenie statyczne pionowe (spełnia) PN-EN 947:2000
Odporność na skręcanie statyczne (spełnia) PN-EN 948:2000
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie (spełnia) PN-EN 1191:2002
Emisja produktów spalania (spełnia) PN-EN 13240:2008 p. A.4.7
Bezpieczeństwo pożarowe:
- temperatura palnych urządzeń otaczających ogrzewacz (spełnia)
-temperatura spalin wylotowych (nie spełnia)
PN-EN 13240:2008 p. 5.6 + A.4.7 i A.4.9
- przyczepność po kontakcie z wodą [N/mm2] (spełnia) PN-EN 14891:2012 A.6.4
- przyczepność po starzeniu termicznym [N/mm2] (spełnia) PN-EN 14891:2012 A.6.5
- przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania [N/mm2] (spełnia) PN-EN 14891:2012 A.6.6
- przyczepność po kontakcie z wodą wapienną [N/mm2] (spełnia) PN-EN 14891:2012 A.6.9
- zdolność do mostkowania spękań w warunkach standardowych [mm] (spełnia) PN-EN 14891:2012 A.8.2
- wodoszczelność po 28 dniach (spełnia) PN-EN 14891:2012 A.7
Gęstość pozorna, g/cm3 (spełnia) ZUAT-15/IV.19/2005; PN-B-30175:1974
Konsystencja robocza (spełnia) ZUAT-15/IV.19/2005
Czas wysychania, min (spełnia) PB LH-039/2/06-2008
Spływność masy z powierzchni pionowej bezpośrednio po nałożeniu (spełnia) ZUAT-15/IV.19/2005
Wodoszczelność powłoki (od strony nanoszenia powłoki), brak przecieku przy ciśnieniu MPa (spełnia) ZUAT-15/IV.19/2005 pkt 5.6.2.17
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu,
- maksymalne naprężenie rozciągające, MPa (spełnia)
- wydłużenie względne przy zerwaniu,% (spełnia)
PN-EN ISO 527-3:1998+PN-EN ISO 527-1:2012
Wodochłonność, % m/m (spełnia) ZUAT-15/IV.19/2005; PN-EN ISO 62:2008
Przyczepność do podłoża, MPa/charakter oderwania
- betonowego (nie spełnia)
- z cegły ceramicznej (spełnia)
-z płyty gipsowo – kartonowej (spełnia)
PN-EN 1542:2000+PB LH-070/1/08-2003
Przyczepność międzywarstwowa, tzn przyczepność do podłoża betonowego powłoki +warstwa kleju, MPa/ character oderwania (nie spełnia) PN-EN 1542:2000+PB LH-070/1/08-2003
Odporność na przebicie statyczne określona wodoszczelnością powłoki w MPa po działaniu obciążeń odpowiednio, daN (spełnia) ZUAT-15/IV.19/2005 pkt 5.6.2.7
Odporność na powstawanie rys w podłożu, szerokość rysy przy której stwierdzono pęknięcie powłoki w mm (spełnia) ZUAT-15/IV.19/2005;
PB LT-043/1/03-2001
Przepuszczalność powietrza (spełnia) PN-EN 1026:2001
Wodoszczelność (nie spełnia) PN-EN 1027:2001
Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia) PN-EN 12211:2001
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)
PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia Przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania (nie spełnia) PN-EN 1348:2008
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6
Trwałość jako odporność na słabe uderzenia (spełnia) PN-EN ISO 2409:2013-06, p.6.2 i Tablica 1
Giętkość (w temperaturze -40ºC) (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Wielkość transportu pary wodnej (spełnia) PN-EN ISO 12572:2004 Zestaw warunków C
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
- wzdłuż (nie spełnia)
- w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 / PN-EN 13859-2:2010 Załącznik B
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż (spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż (spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek (nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 / PN-EN 13859-2:2010 Załącznik A
Trwałość: odporność na sztuczne starzenie dotyczące:
Odporność na przesiąkanie wody (200mm/2h) (spełnia)
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż (spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – wzdłuż (spełnia)
- Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek (nie spełnia)
-Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – w poprzek (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 / PN-EN 13859-2:2010 Załącznik C

 

PN-EN 13859-1:2010 / PN-EN 13859-2:2010 p.5.2

 

PN-EN 13859-1:2010 / PN-EN 13859-2:2010 Załącznik A
Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6
Trwałość jako odporność na słabe uderzenia (spełnia) PN-EN ISO 2409:2013-06, p.6.2 i Tablica 1
Wytrzymałość na rozciąganie:
maksymalna siła rozciągająca:
kierunek wzdłuż (nie spełnia)
kierunek w poprzek (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
kierunek wzdłuż (nie spełnia)
kierunek w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311- 1:2001
Emisja produktów spalania – emisja tlenku węgla w przeliczeniu na 13% O2 (spełnia) PN-EN 13240:2008 p. A.4.7
Temperatura powierzchni zewnętrznych - przyrost temperatury urządzeń obsługowych (nie spełnia) PN-EN 13240:2008 p. 5.5 + A.4.7
cieplna/efektywność energetyczna:
- sprawność cieplna (spełnia)
- moc cieplna do ogrzewania pomieszczenia (spełnia)
PN-EN 13240:2008 p. A.4.7
Czas wiązania Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości
- rozszerzalność [mm] (spełnia)
- zawartość siarczanów jako SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
emisja produktów spalania (spełnia) PN-EN 13240:2008 p. A.4.7
moc cieplna/ efektywność energetyczna (spełnia) PN-EN 13240:2008 p. A.4.7
Wytrzymałość na rozdzieranie (spełnia) PN- EN 12310-1:2001
Przenikanie pary wodnej (spełnia) PN- EN 1931:2002 Metoda B
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu

 

Wytrzymałość na rozciąganie - maksymalna siła wzdłuż (spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie - maksymalna siła w poprzek (nie spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie - wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż (nie spełnia)

 

Wytrzymałość na rozciąganie - wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (spełnia)
PN- EN 12311-2:2013
Przepuszczalność wody: Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu – (spełnia) PN-EN 12087:2013-07 (metoda 2A)
Reakcja na ogień – (spełnia) PN-EN ISO 11925:2010
Odporność na polerowanie/ścieranie abrazyjne/ścieranie Odporność na ścieranie (spełnia) PN-EN 1097-1:2011
Metoda mokra
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie Odporność na rozdrabnianie (spełnia) PN-EN 1097-2:2010
Trwałość a zamarzanie/odmarzanie Mrozoodporność (spełnia) PN-EN 1367-1:2007
Wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 1340:2004,
PN-EN 1340:2004/
AC:2007
Załącznik F
Wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 1340:2004,
PN-EN 1340:2004/
AC:2007
Załącznik F
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
-wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 1607:2013-07

 

 

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 1015-18:2003
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (spełnia) PN-EN 1015-19:2000
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
Wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 1015-11:2001
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 1015-17:2002
PN-EN 1015-17/A1:2005
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
-wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie:
-wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 1607:2013-07
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków przenoszonych drogą bezpośrednią:

- Opór przepływu powietrza (spełnia)
PN-EN 29053:2011 metoda A
Reakcja na ogień:
- reakcja na ogień (spełnia)
PN-EN ISO 1716:2010
metoda tyglowa
PN-EN ISO 1182:2010
Naprężenia ściskające/ Wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody: nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia) PN-EN 12087:2013-07 (metoda 2A)
Wytrzymałość na rozciąganie:
- Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm •wzdłuż (spełnia)
•w poprzek (spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, %
•wzdłuż (nie spełnia)
•w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Odporność na uderzenie (nie spełnia) PN-EN 12691:2007 Metoda A
Odporność na obciążenie statyczne (nie spełnia) PN-EN 12730:2002 Metoda A
Giętkość (nie spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia) PN-EN 122011:2001
Współczynnik przenikania ciepła ( nie spełnia ) PN-EN 14351-1 +A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012
PN-EN ISO 12567-1:2010+AC:2010
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)
PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia Przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)
PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia Przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci:
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia)
PN-EN 1348:2008
Opór cieplny:
Opór cieplny (nie spełnia)
Współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
PN-EN 12667:2002
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
Wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia Przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.4
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.3
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.5
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia Przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.4
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.3
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.5
Przepuszczalność powietrza (spełnia) PN-EN 1026:2001
Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia) PN-EN 12211:2001
Nośność urządzeń zabezpieczających (spełnia) PN-EN 14609:2006
Szczelność pod działaniem ciśnienia (nie spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4
Odporność na działanie ciśnienia (nie spełnia) Nie wykonano próby z uwagi na negatywny wynik szczelności
Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia Przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008
Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6
Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (nie spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
PN- EN 12311-1:2001
Trwałość (spełnia) PN- EN 13707+ A2:2012
PN-EN 1296:20022
PN-EN 1110:2011 2
p.8.2
Giętkość (spełnia) PN-EN 1109:2013-07 p. 8.3.
Substancje niebezpieczne (obecność azbestu) (spełnia) PB LS-008/1/09-1999
Wodoszczelność (nie spełnia) PN-EN 1027:2001
Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia) PN-EN 12211:2001
Nośność urządzeń zabezpieczających (nie spełnia) PN-EN 14609:2006
Izolacyjność akustyczna (spełnia) PN-EN 14351+A1:2010 Załącznik B
Masa powierzchniowa, g/m2 (nie spełnia) ETAG 004:2013
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wodoszczelność (spełnia) PN-EN 1027:2001
Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia) PN-EN 12211:2001
Nośność urządzeń zabezpieczających (spełnia) PN-EN 14609:2006
Przepuszczalność powietrza (spełnia) PN-EN 1026:2001
Wodoszczelność (spełnia) PN-EN 1027:2001
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego Przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania (nie spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN EN 1348:2008
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako:
przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia)
PN-EN 1348:2008 pkt. 8.3
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako:
przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia)
PN-EN 1348:2008 pkt. 8.4
Trwałość w warunkach cykli zamrażania – rozmrażania wyrażona jako:
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (nie spełnia)
PN-EN 1348:2008 pkt. 8.5
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maks. siła przy rozciąganiu, wzdłuż (spełnia)
- maks. siła przy rozciąganiu, w poprzek (nie spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile, wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maks. sile, w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-2:2013 metoda A oraz
PN-EN 13859-1:2010 Załącznik A p A.5
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
-wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)
PN-EN 12310-1:2001 oraz
PN-EN 13859-1:2010 Załącznik B p. B.5
Opór dyfuzyjny pary wodnej -przepuszczalność pary wodnej (nie spełnia) PN-EN 1931:2002 metoda B
Wytrzymałość po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1324:2008, pkt. 7.4
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008, pkt. 8.3
Przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008, pkt. 8.4
Przyczepność po cyklach rozmrażania i zamrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008, pkt. 8.5
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne – (spełnia) PN-EN 817:2008 pkt. 9
Właściwości hydrauliczne (spełnia) PN-EN 817:2008 pkt. 10
Właściwości akustyczne (spełnia) PN-EN 817:2008 pkt.14
Wymiary i odchyłki wymiarów:
- wymiary i odchyłki wymiarów (spełnia)
PN-EN 772-16:2011, wg p.7.1 metoda A
Wymiary i odchyłki wymiarów:
- wymiary i odchyłki wymiarów (równoległość) (spełnia)
PN-EN 772-16:2011, wg p.7.4 procedura F
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
- gęstość brutto w stanie suchym (nie spełnia)
PN-EN 772-13:2001
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci - przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.4
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego - przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.4
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.5
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci - przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.4
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego - przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.4
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.5
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci - przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.4
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego - przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.4
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.5
Wytrzymałość na ściskanie naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła ( nie spełnia)
PN-EN 12667:2002
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci - przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.3
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego - przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.4
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.5
Wytrzymałość na rozciąganie:
- Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm • wzdłuż (spełnia)
• w poprzek (spełnia)
- Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, %
• wzdłuż (spełnia)
• w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozdzieranie • wzdłuż (spełnia)
• w poprzek (spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
Giętkość (nie spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne (spełnia) PN-EN 817:2008
pkt. 9.4, 9.5
Klasa przepływu Określenie przepływu wylewki (spełnia) PN-EN 817:2008
pkt. 10.6, 14.3.1
Odporność na zużycie mechaniczne (nie spełnia) PN-EN 817:2008
pkt. 12, 12.1
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne – (spełnia) PN-EN 817:2008
Klasa przepływu – (nie spełnia) PN-EN 817:2008
Odporność na zużycie mechaniczne – (nie spełnia) PN-EN 817:2008
przyczepność do styropianu po dwóch dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia ( spełnia) ZUAT-15/V.03/2010 ETAG 004:2013 p.5.1.4.1.3
przyczepność do styropianu po dwóch dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia ( spełnia) ZUAT-15/V.03/2010 ETAG 004:2013 p.5.1.4.1.3
Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa ( nie spełnia)
PN-EN 196-1:2006
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011 p. 7
PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16
Giętkość (w temp. -40ºC) (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Reakcja na ogień (nie spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Wytrzymałość na rozdzieranie:
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 Załącznik B
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (nie spełnia) - maks. siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
-wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 Załącznik A
Trwałość - odporność na sztuczne starzenie dotyczące:
-odporności na przesiąkanie wody (spełnia)
-właściwości mechanicznych przy rozciąganiu:
- maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (nie spełnia) - maks. siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
-wydłużenie przy maks. sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 Załącznik C, p.5.2.3 i Załącznik A
Wodoszczelność ( i jej trwałość) - masa asfaltu (spełnia) PN-EN 544:2011 p.6.2
Trwałość odporności mechanicznej - odporność na promieniowanie UV (spełnia) PN-EN 544:2011 p. 6.4.4 + PN-EN 1297:2006
Trwałość wodoszczelności:
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (spełnia)
- przyczepność ochronnej warstwy wykończeniowej (nie spełnia)
- nasiąkliwość (spełnia)
PN-EN 544:2011 p.6.4.6 + PN-EN 1110:2011

 

PN-EN 544:2011 p.6.4.7 + PN-EN 12039:2001

 

PN-EN 544:2011 p.6.4.3
Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)
PN-EN 196-1:2006
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011, p. 6
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011, p. 7
PN- EN 196-2:2013-11, p. 4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN- EN 196-2:2013-11, p. 4.5.16
Sztywność talerzyka (spełnia) TR026:2007
Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna (spełnia)
-normowa (spełnia)
PN-EN 196-1:2006
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości:
-rozszerzalność (spełnia)
-zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011

 

PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Grubość powłoki antykorozyjnej (cynkowej) (spełnia) PB LOK-B52/2/11-2004 zawierająca wytyczne normy PN-EN ISO 3497:2004
wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 1015-11:2001,
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007
absorpcja wody (nie spełnia) PN-EN 1015-18:2003
reakcja na ogień (spełnia) PN-EN13501-1+A1:2010
(PN-EN ISO 1182:2010
PN-EN ISO 1716:2010)
Zawartość popiołu w temp 450°; [%] (spełnia) ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)
Odporność na powstawanie rys skurczowych przy grubości warstwy do 8mm (spełnia) PB LT –ONORM B 6100:1998/2/03/2009 + PB LT-007/3/03-2001 (metoda opisana w ZUAT-15/V.03/2010 pkt 6.6.5.2)
Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu w warunkach laboratoryjnych (nie spełnia) ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)
Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia w (+23±2)°C i (50±5)% RH (spełnia) ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)
Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia w (+23±2)°C i (50±5)% RH (spełnia) ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu w warunkach laboratoryjnych (spełnia) ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia w (+23±2)°C i (50±5)% RH (spełnia) ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia w (+23±2)°C i (50±5)% RH (spełnia) ETAG 004:2013 (metoda wskazana w ZUAT-15/V.03/2010)
Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6
Wapno czynne (spełnia) EN 459-2:2010 p.5.8
Stałość objętości (spełnia) EN 459-2:2010 p.6.4.3
Wielkość ziaren
-pozostałość na sicie 0,09mm (spełnia)
-pozostałość na sicie 0,2mm (spełnia)
EN 459-2:2010 p.6.2
Wnikanie (spełnia) EN 459-2:2010 p.6.8
Zawartość powietrza (spełnia) EN 459-2:2010 p.6.10
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze (spełnia) PN-EN 495-5:2013-07
Odporność na uderzenia (nie spełnia) PN-EN 12691:2007 metoda A
PN-EN 12691:2007 metoda B
Trwałość:
- po działaniu alkaliów (spełnia)
- po sztucznym starzeniu (spełnia)
PN-EN 1847:2010
PN-EN 1928:2002 metoda A
PN-EN 1296:2002
PN-EN 1850-2:2004
PN-EN 1928:2002 metoda A
Cementy powszechnego użytku (subrodziny) skład i składniki (nie spełnia) CEN TR 196-4:2007
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 1015-18:2003
Trwałość (spełnia) PN-85/B-04500
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 1015-17:2002; PN-EN 1015-17/A1:2005
Trwałość /Mrozoodporność:
- ubytek masy – (nie spełnia)
- spadek wytrzymałości na zginanie – (nie spełnia)
PN-85/B-04500
Długość (spełnia) AT-15-3632/2014 p.5.6.2.
Szerokość (spełnia) AT-15-3632/2014 p.5.6.2.
Wymiar oczek w świetle (nie spełnia) ETAG 004:2013 p. C 3.3
Masa powierzchniowa (spełnia) ETAG 004:2013 p. C 3.1
Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia) ETAG 004:2013 p. C.3.2
Siła zrywająca badana na próbkach przechowywanych 28 dni :
- w warunkach laboratoryjnych wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia),
- w roztworze alkalicznym wzdłuż osnowy (nie spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne przy sile zrywającej badane na próbkach przechowywanych 28 dni :
- w warunkach laboratoryjnych wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia),
- w roztworze alkalicznym wzdłuż osnowy (spełnia)
wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
odporność na obciążenie wiatrem (spełnia) PN-EN 12211:2016
wodoszczelność (nie spełnia) PN-EN 1027:2016
Masa powierzchniowa (spełnia) ETAG 004:2013
Zawartość popiołu (spełnia) ETAG 004:2013
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku,badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (nie spełnia)
ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym (nie spełnia) PN-EN 772-13:2011
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
– maksymalna siła wzdłuż (spełnia)
– maksymalna siła w poprzek (spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż (nie spełnia)
– wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Giętkość:
- giętkość w niskiej temperaturze (spełnia)
PN-EN 1109:2013
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Zawartość popiołu (nie spełnia) ETAG 004:2013 p. C.3.2
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (nie spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Zdolność do mostkowania spękań (Crack bridging ability) (spełnia) PN-EN 14891:2012 p. A 8.2
Wodoszczelność (Waterproofing) (spełnia) PN-EN 14891:2012 p. A 7
- Wytrzymałość na zginanie - nie spełnia PN-EN 13892-2:2004
- Odporność na ścieranie – nie spełnia PN-EN 13892-3:2015
Strata prażenia w temp. 625oC (nie spełnia) ZUAT-15/V.03:2003
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ZUAT-15/V.03:2003
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, badana na próbkach przechowywanych przez 28 dni w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu (NAOH)
-wzdłuż osnowy (spełnia)
-wzdłuż wątku (spełnia)
ZUAT-15/V.03:2003
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy wymaganych wartościach siły zrywającej,%, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych (przy sile 1500N):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ZUAT-15/V.03:2003
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy wymaganych wartościach siły zrywającej,%, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu (przy sile 800N):
-wzdłuż osnowy (spełnia)
-wzdłuż wątku (spełnia)
ZUAT-15/V.03:2003
Trwałość /Mrozoodporność (nie spełnia) PN-85/B-04500 p. 4.11
Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4
Odporność na działanie ciśnienia (nie spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6
Gęstość objętościowa w stanie suchym (spełnia) PN-EN 772-13: 2001
Masa powierzchniowa, g/m2 (nie spełnia) ETAG 004:2013 p. C.3.1
Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia) ETAG 004:2013 p. C.3.2
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Opór cieplny:
współczynnik przewodzenia ciepła -(spełnia)
opór cieplny – (spełnia)
grubość (spełnia)
PN-EN 12667:2002
PN-EN 823:2013-07
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (spełnia) PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość siarczanów SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Skład i składniki (nie spełnia) CEN TR 196-4:2007
Normalna moc cieplna (spełnia) PN- EN 442-2:2015- 02 p. 5.4.2.
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6
Nominalna moc cieplna:
-normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
- normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (spełnia)
PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2. Metoda wagowa
Trwałość jako: - odporność na słabe uderzenia (spełnia) PN-EN ISO 2409:2013-06 p.6.2. i Tablica 1
Masa powierzchniowa (spełnia) ZUAT-15/V.03/2010 (zgodnie z ETAG 004:2013)
odporność na obciążenie wiatrem (nie spełnia) PN-EN 12211:2016
przenikalność cieplna (nie spełnia) PN-EN ISO 10077-1:2007, PN-EN ISO 10077-2:2012
przepuszczalność powietrza (spełnia) PN-EN 1026:2016
Wytrzymałość na ściskanie:
- po 7 dniach (spełnia)
- po 28 dniach (spełnia)
PN-EN 196-1:2016-07
Czas wiązania Początek wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości:
rozszerzalność (spełnia)
Zawartość siarczanów (SO3) (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN- EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN- EN 196-2:2013-11
Masa powierzchniowa, g/m2 (nie spełnia) ETAG 004:2013 p. C.3.1
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (nie spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia) ETAG 004:2013 p. C.3.2
Ciepło spalania, wartość średnia, MJ/kg (nie spełnia) PN-EN ISO 1716:2010
Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (nie spełnia)
- normowa ( nie spełnia)
PN-EN 196-1:2006
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011 p. 7
PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN- EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16
Zawartość alkaliów (spełnia) PN-EN 480-12:2008
Wytrzymałość na ściskanie:
-po 7 dniach (spełnia)
-po 28 dniach (spełnia)
PN-EN 12390-3:2011+AC:2012
Zawartość powietrza (spełnia) PN-EN 12350-7:2011
Zmniejszenie ilości wody zarobowej (spełnia) PN-EN 12350-2:2011
Zawartość alkaliów (spełnia) PN-EN 480-12:2008
Wytrzymałość na ściskanie:
-po 24 h w temp. 200 (spełnia)
-po 28 dniach w temp. 200 (spełnia)
-po 48 h w temp. 50 (spełnia)
PN-EN 12390-3:2011+AC:2012
Zawartość powietrza (spełnia) PN-EN 12350-7:2011
Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (spełnia) ETAG 004:2013
Szerokość; m (spełnia) PN-90/P-04755
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia) - wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (spełnia) ETAG 004:2013
Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6
Wytrzymałość na rozciąganie:
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
– maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Giętkość ( spełnia) PN-EN 1109:2013-07 p.8.3
Substancje niebezpieczne (spełnia) PB LS-008/1/09-1999 „Metoda identyfikacji azbestu i jego rodzaju w wyrobach budowlanych i innych materiałach z zastosowaniem mikroskopii polaryzacyjnej”
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Wytrzymałość na rozciąganie:
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
– maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Giętkość (spełnia) PN-EN 1109:2013-07 p.8.3
Substancje niebezpieczne (spełnia) PB LS-008/1/09-1999 „Metoda identyfikacji azbestu i jego rodzaju w wyrobach budowlanych i innych materiałach z zastosowaniem mikroskopii polaryzacyjnej”
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Opór cieplny:
-współczynnik przewodzenia ciepła -(spełnia)
-opór cieplny – (spełnia)
PN-EN 12667:2002
Grubość (spełnia) PN-EN 823:2013-07
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości
-rozszerzalność (spełnia)
-zawartość siarczanów jako SO3(spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11
Strata prażenia (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Pozostałość nierozpuszczalna (nie spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Skład i składniki (nie spełnia) CEN TR 196-4:2007
Wytrzymałość na rozciąganie:
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
– maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Giętkość ( nie spełnia) PN-EN 1109:2013-07 p.8.3
Substancje niebezpieczne (spełnia) PB LS-008/1/09-1999 „Metoda identyfikacji azbestu i jego rodzaju w wyrobach budowlanych i innych materiałach z zastosowaniem mikroskopii polaryzacyjnej”
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Wytrzymałość na rozciąganie:
– maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
– maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia)
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Giętkość ( nie spełnia) PN-EN 1109:2013-07 p.8.3
Substancje niebezpieczne (spełnia) PB LS-008/1/09-1999 „Metoda identyfikacji azbestu i jego rodzaju w wyrobach budowlanych i innych materiałach z zastosowaniem mikroskopii polaryzacyjnej”
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia) ETAG 004:2013
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 13892-2:2004
Odporność na ścieranie (spełnia) PN-EN 13892-3:2015
Przyczepność (spełnia) PN- EN 1015-12:2002
Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile, wzdłuż – ( spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile, w poprzek - (spełnia)
PN-EN 12311-2:2013 - metoda B, prostokąt
Wytrzymałość na rozdzieranie - wzdłuż (spełnia)
-w poprzek ( spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
opór dyfuzyjny pary wodnej (przenikanie pary wodnej) (spełnia) PN-EN 1931:2002 Metoda B
Masa powierzchniowa, g/m2 (nie spełnia) ETAG 004:2013 p. C.3.1
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (nie spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (spełnia) ETAG 004:2013 p. C.3.2
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.3
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.4
Trwałość w warunkach cykli zamrażania – rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p.8.5
Wytrzymałość na rozdzieranie - wzdłuż (spełnia)
-w poprzek ( spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
Przenikanie pary wodnej -opór dyfuzyjny pary wodnej ( nie spełnia) PN-EN 1931:2002 Metoda B
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości:
-rozszerzalność (spełnia)
-zawartość siarczanów (SO3) (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile, wzdłuż – ( spełnia)
wydłużenie przy maksymalnej sile, w poprzek - (spełnia)
PN-EN 12311-2:2013 - metoda B, prostokąt
Wytrzymałość na rozdzieranie - wzdłuż (spełnia)
-w poprzek ( spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
opór dyfuzyjny pary wodnej (przenikanie pary wodnej) ( nie spełnia) PN-EN 1931:2002 Metoda B
Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Wytrzymałość na rozdzieranie - wzdłuż (spełnia)
-w poprzek ( spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
Giętkość w niskiej temperaturze (spełnia) PN-EN 1109:2013
Masa powierzchniowa, g/m2 (spełnia) ETAG 004:2013 p. C.3.1
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (nie spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013 p. 5.6.7.1
Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia) ETAG 004:2013 p. C.3.2
Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Giętkość w niskiej temperaturze (nie spełnia) PN-EN 1109:2013
Odporność na obciążenie statyczne (spełnia ) PN-EN 12730:2002 (metoda A i B)
Odporność na uderzenie (spełnia) PN-EN 12691:2007 (metoda A)
Wytrzymałość na rozdzieranie
- wzdłuż (nie spełnia)
-w poprzek ( nie spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
szczelność (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4
Wytrzymałość na ciśnienie (nie spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Strata prażenia (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Pozostałość nierozpuszczalna (nie spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Skład i składniki (nie spełnia) CEN TR 196-4:2007
Szczelność (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4
Wytrzymałość na ciśnienie (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6
Stałość objętości :
- rozszerzalność (spełnia)
-zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011 p.7
PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16
Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna (spełnia)
-normowa (spełnia)
PN- EN 196-1:2006
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011 p.7
Trwałość: odporność na zamrażanie - odmrażanie (nie spełnia) PN-B-12012:2007
Wytrzymałość na ściskanie:
-wczesna (spełnia)
-normowa (spełnia)
PN-EN 196-1:2006
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3 +A1:2011
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3 +A1:2011
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Wytrzymałość na ściskanie (wczesna): (nie spełnia) PN-EN 196-1:2006
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11
zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Masa powierzchniowa, g/m2 (nie spełnia) ETAG 004:2013
Zawartość popiołu w temp. 625°C, % (nie spełnia) ETAG 004:2013
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych: - wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych:
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3):
- wzdłuż osnowy (spełnia)
- wzdłuż wątku (spełnia)
ETAG 004:2013
Wytrzymałość na ściskanie wczesna (spełnia)
normowa (nie spełnia)
PN-EN 196-1:2006
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3 +A1:2011
Stałość objętości - rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3 +A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Wytrzymałość na rozdzieranie (spełnia) PN-EN 12310-1:2001
Opór dyfuzyjny pary wodnej (spełnia) PN-EN 1931:2002 (metoda B )
Wytrzymałość na rozciąganie:
- maksymalna siła rozciągająca:
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)
- wydłużenie przy zerwaniu:
- wzdłuż (spełnia) - w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-2:2013-07 (metoda A )
Trwałość:
- wodoszczelność po sztucznym starzeniu (spełnia)
- wodoszczelność
PN-EN 1296:2002;
PN-EN 1928:2002 (metoda A)
PN-EN 1847:2010
czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
stałość objętości:
-rozszerzalność (spełnia)
-zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013-11E
zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11E
Szczelność (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.4
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
PN-EN 13501-1 + A1:2010
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
- odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
PN-EN 1605:2013-07 Zestaw warunków 1
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Nasiąkliwość wodą:
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (nie spełnia)
PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
PN-EN 13501-1 + A1:2010
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia)
- odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
PN-EN 1605:2013-07 Zestaw warunków 1
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie
- wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011

 

PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Wodoszczelność (spełnia) PN-1928:2002 (Metoda A)
Wytrzymałość na rozciąganie
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż, w poprzek (spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Odporność na uderzenie (nie spełnia) PN-EN 12691:2007 (Metoda A)
Odporność na obciążenie statyczne (spełnia) PN-EN 12730:2015-06 (Metoda A)
Giętkość (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Trwałość: odporność na spływanie po sztucznym starzeniu w temp. 100°C ± 10°C (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
PN-EN 1110:2011
PN-EN 1296:2002
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6
Stałość objętości :
- rozszerzalność (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011 p.7
Opór cieplny: współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia) PN-EN 12667:2002
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie: wytrzymałość na zginanie (spełnia)
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
PN-EN 12089:2013-07, metoda B

 

PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na ściskanie - naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody - nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia) PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A
Odporność na działanie ciśnienia (nie spełnia) PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.6
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.6
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości: - rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011 PN-EN 196-2:2013:11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013:11
Wytrzymałość na rozciąganie - maksymalna siła rozciągająca - wzdłuż (spełnia),
- w poprzek (spełnia);
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż (nie spełnia),
- w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Giętkość (spełnia) PN-EN 1109:2013
Wytrzymałość na rozdzieranie ( gwoździem )
- wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)
PN-EN 12310-1:2001
Trwałość - odporność na spływanie w temp. 80°C (spełnia) PN-EN 1110:2011
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013:11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013:11
Strata prażenia (spełnia) PN-EN 196-2:2013:11
Pozostałość nierozpuszczalna (spełnia) PN-EN 196-2:2013:11
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia)
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-2:2013:11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013:11
Wytrzymałość na rozciąganie:
-maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-maksymalna siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
PN-EN 12311-1:2001
Giętkość (spełnia) PN-EN 1109:2013
Giętkość (w temperaturze -40ºC) (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Przenikanie pary wodnej (spełnia) PN-EN ISO 12572:2004 Zestaw warunków C
Reakcja na ogień (nie spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) - wzdłuż (spełnia)
- w poprzek (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 Załącznik B PN-EN 13859-2:2010 Załącznik B
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
-maks. siła rozciągająca wzdłuż (spełnia)
-wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż (nie spełnia)
-maks. siła rozciągająca w poprzek (nie spełnia)
-wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 Załącznik A PN-EN 13859-2:2010 Załącznik A
Odporność na sztuczne starzenie:
- związana z odpornością na przesiąkanie wody (spełnia)
- związana z właściwościami mechanicznymi przy rozciąganiu (spełnia)
PN-EN 13859-1:2010 p.5.2.3, Załączniki A i C, PN-EN 13859-2:2010 p.5.2.3, Załączniki A i C
Absorpcja wody (nie spełnia) PN-EN 1015-18:2003
Substancje niebezpieczne
-stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych (spełnia)
Procedura badawcza wg Poradnika ITB nr 455/2010
Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie (spełnia) PN-B-12012:2007
Wytrzymałość na ściskanie:
- wczesna (spełnia),
- normowa (spełnia)
PN-EN 196-1:2006
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3 +A1:2011
Stałość objętości:
- rozszerzalność (spełnia),
- zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3 +A1:2011
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Wytrzymałość na ściskanie
- wczesna (spełnia)
- normowa (spełnia)
PN-EN 196-1:2006
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6
Stałość objętości :
- rozszerzalność (spełnia)
-zawartość SO3 (spełnia)
PN-EN 196-3+A1:2011 p.7
PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16
Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie (nie spełnia) PN-B-12012:2007
Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia) PN-EN 12211:2001
Współczynnik przenikania ciepła (nie spełnia) PN-EN ISO 12567-1 +AC:2010
Wytrzymałość na ściskanie:
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (z uwagi na niepewność pomiaru wynik nie jest rozstrzygający)
PN-EN 826:2013-07
Opór cieplny:
- współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia)
- opór cieplny (nie spełnia)
- grubość (spełnia)
PN-EN 12667:2002

 

PN-EN 823:2013-07
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia) PN-EN 12087:2013-07
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji pary wodnej (nie spełnia) PN-EN 12088:2013-07
Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie (nie spełnia) PN-B-12012:2007
Przepuszczalność powietrza (spełnia) PN-EN 1026:2001
Współczynnik przenikania ciepła (nie spełnia) PN-EN ISO 12567-1+AC:2010
Absorpcja wody (nie spełnia) PN-EN 772-11:2011
Trwałość: odporność na zamrażanie/ odmrażanie (spełnia) PB LOK-B19307/1/08-2006
Wytrzymałość na ściskanie (nie spełnia) PN-EN 772-1:2011
Absorpcja wody (nie spełnia) PN-EN 772-21:2011
Trwałość: odporność za zamrażanie/ odmrażanie (spełnia) PN-B-12012:2007
Substancje niebezpieczne: stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych (spełnia) Poradnik ITB nr 455/2010
Wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 772-1:2011+A1:2015
Trwałość: odporność na zamrażanie/ odmrażanie (spełnia) PN-B-12012:2007
Wytrzymałość na rozciąganie / zginanie:
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych ( spełnia)
PN-EN 1607:2013-07
PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 772-1:2011
Wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 772-1:2011
Wytrzymałość na ściskanie
- naprężenie ściskające (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody
- nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu (spełnia)
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (spełnia)
PN-EN 12087:2013-07 (metoda 2A)

 

PN-EN 12088:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie
-naprężenia ściskające (spełnia)
PN-EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (spełnia)
PN-EN 12088:2013-07
Stabilność wymiarowa - wartość skurczu pod wpływem wilgoci (spełnia) PN-EN 680:2008
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych – gęstość brutto w stanie suchym (spełnia) PN-EN 772-13:2001
Trwałość – odporność na zamrażanie/ odmrażanie (spełnia) PN-EN 15304:2010
Stabilność wymiarowa - wartość skurczu pod wpływem wilgoci (spełnia) PN-EN 680:2008
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych – gęstość brutto w stanie suchym (spełnia) PN-EN 772-13:2001
Trwałość – odporność na zamrażanie/ odmrażanie (spełnia) PN-EN 15304:2010
Opór cieplny: -współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) -opór cieplny (spełnia) - grubość (spełnia) PN-EN 12667:2002

 

PN-EN 823:2013-07
Przepuszczalność wody – nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia) PN-EN 12087:2013-07 metoda 2A
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody: - nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia) PN-EN 12087:2013-07 metoda 2A
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Reakcja na ogień (nie spełnia) PN-EN ISO 11925:2010
Wytrzymałość na ściskanie (spełnia)
Przepuszczalność wody: nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia)
PN-EN 826:2013-07
PN-EN 12087:2013-07 (metoda 2A)
Wytrzymałość na rozciąganie -maksymalna siła wzdłuż spełnia -wydłużenie przy maksymalnej sile wzdłuż nie spełnia -maksymalna siła w poprzek spełnia -wydłużenie przy maksymalnej sile w poprzek nie spełnia PN-EN 12311-2:2013 Metoda A
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) -wzdłuż spełnia -w poprzek spełnia PN-EN 12310-1:2001
Przenikanie pary wodnej -opór dyfuzyjny pary wodnej nie spełnia PN-EN 1931:2002 Metoda B
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie:
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia)
wytrzymałość na zginanie (spełnia)
PN-EN 1607:2013-07

 

PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925:2010
Wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 772-1:2011+A1:2015
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 772-21:2011
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: Gęstość brutto w stanie suchym (nie spełnia) PN-EN 772-13:2001
Trwałość: odporność na zamrażanie/odmrażanie – 25 cykli (nie spełnia) PN-B-12012:2007
Klasa reakcji na ogień (spełnia) PN-EN ISO 1182:2010 PN-EN ISO 1716:2010
Opór cieplny: Współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) PN-EN 12667:2002
Przepuszczalność wody: - krótkotrwała nasiąkliwość wodą (spełnia) - długotrwała nasiąkliwość wodą (spełnia) PN- EN 1609:2013-07 Metoda A PN- EN 12087:2013-07 Metoda 1A
Przepuszczalność pary wodnej: - współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (spełnia) PN- EN 12086:2013-07 Zestaw warunków C
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN- EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
trwałość - odporność na zamrażanie/odmrażanie - 20 cykli (nie spełnia) PN-B-12012:2007
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem): - wzdłuż (spełnia) - w poprzek (spełnia) PN-EN 12310- 1:2001
Przenikanie pary wodnej (spełnia) PN-EN 1931:2002
Wytrzymałość na rozciąganie: -maksymalna siła rozciągająca w kierunku wzdłuż (nie spełnia) -maksymalna siła rozciągająca w kierunku w poprzek (nie spełnia) PN-EN 12311- 2:2013
Opór cieplny: -współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) -opór cieplny (spełnia) PN-EN 12667:2002
Wymiary geometryczne liniowe – grubość – (spełnia) PN-EN 823:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 1607:2013-07 PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: - wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN- EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody: - nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia) PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A
Zawartość innych składników organicznych – drewno, korzenie (spełnia) PN-EN 933-1:2012
Zawartość łupka powęglowego nieprzepalonego (spełnia) PN-EN 933-1:2012
Strata prażenia (600-6500C) (nie spełnia) PN-S-02205:1998 PN-88/B-04481
Wskaźnik piaskowy (nie spełnia) PN-S-02205:1998 BN-64/8931-01
Wilgotność naturalna (nie spełnia) PN-EN 1097-5:2008
Wskaźnik nośności bezpośredni Wnoś (spełnia) PN-S-02205:1998
Wskaźnik nośności po 4 dobach nasączania Wnoś z pęcznieniem liniowym z obciążeniem 3kN/m2 (spełnia) PN-S-02205:1998
Zawartość siarczanów (w przeliczeniu na SO3) (spełnia) PN-EN 196-2:2013
Promieniotwórczość naturalna: f1, f2 (spełnia) Procedura BCR/ZLGIG/2-004, zgodna z poradnikiem ITB nr 455/2010
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - Wytrzymałość na zginanie (spełnia) - Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: -wytrzymałość na zginanie spełnia -wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych spełnia PN-EN 12089:2013-07 Metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: -naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu spełnia PN-EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody -nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu nie spełnia PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości: - rozszerzalność (spełnia) - zawartość SO3 (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 PN-EN 196-2:2013:11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013:11
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków przenoszonych drogą bezpośrednią: - Opór przepływu powietrza (spełnia) PN-EN 29053:2011 metoda A
Reakcja na ogień: - reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 1716:2010 Metoda tyglowa PN-EN ISO 1182:2010
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B PN-EN 1607:2013-07
Trwałość /Mrozoodporność (spełnia) PN-85/B-04500
Wytrzymałość na ściskanie (nie spełnia PN EN 1015-11:2001 PN EN 1015-11:2001/ A1:2007
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 1015-18:2003
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) -wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07 PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wodoszczelność (spełnia) PN-EN 1027:2016 Metoda A
Odporność na obciążenie wiatrem (spełnia) PN-EN 12211:2016
Nośność urządzeń zabezpieczających (spełnia) PN-EN 14609:2006
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p. 6
Stałość objętości : - rozszerzalność (spełnia) -zawartość SO3 (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 p.7 PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.5.16
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania, wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania odmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 1015-18:2003
Wodoszczelność (spełnia) PN-EN 1928:2002 metoda A
Wytrzymałość na rozciąganie – wzdłuż, w poprzek (spełnia) PN-EN 12311-1:2001
Giętkość (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Trwałość: - trwałość po starzeniu sztucznym – odporność na spływanie w temperaturze +70°C (spełnia) - trwałość po starzeniu sztucznym - giętkość po starzeniu 0°C ±3°C (nie spełnia) PN-EN 1110:2011
PN-1109:2013-07
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 1015-18:2003
Wytrzymałość na rozdzieranie - kierunek w poprzek (spełnia), - kierunek wzdłuż (nie spełnia) PN-EN 12310-1:2001
Giętkość (spełnia) PN-EN 1109:2013-07
Trwałość (spełnia) PN-EN 1296:2002 PN-EN 1110:2011
Odporność na uderzenie (nie spełnia) PN-EN 12691:2007 metoda B
współczynnik przepuszczalności pary wodnej (nie spełnia) PN-EN 1015-19:2000; PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
Przyczepność - przyczepność (spełnia) - model pęknięcia (spełnia) PN-EN 1015-12:2002
Trwałość : odporność na zamrażanie/ odmrażanie (nie spełnia) PN-85/B-04500
Zawartość alkaliów (nie spełnia) PN-EN 480-12:2008
Wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 1015-11:2001+A1:2007
Wprowadzone powietrze: - zawartość powietrza po zakończeniu mieszania (spełnia) PN-EN 1015-7:2000 met. A
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 1015-18:2003
Odporność na uderzenie (nie spełnia) PN-EN 12691:2007 metoda B
Trwałość : - po sztucznym starzeniu/degradacji (spełnia) - po działaniu alkaliów (spełnia) PN-EN 1296:2002, PN-EN 1928:2002 metoda A
PN-EN 1847:2010, PN-EN 1928:2002 metoda A
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze (spełnia) PN-EN 495-5:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 826: 2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie ( nie spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Trwałość: - odporność na zamrażanie/odmrażanie (spełnia) PN-B-12012:2007
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Przyczepność (spełnia) PN-EN 1015-12:2002
Wytrzymałość na ściskanie (spełnia) PN-EN 1015-11:2001 PN-EN 1015-11:2001/A1:2007
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 1015-18:2003
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 1015-18:2003 (EN 1015-18:2002)
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego - przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.4
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci - przyczepność po zanurzeniu w wodzie (nie spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.3
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.5
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego - przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.4
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci - przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.3
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008 p. 8.5
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013 pkt 7
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013 pkt 7, metoda B
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego - przyczepność po starzeniu termicznym (spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci - przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 1182:2010
PN-EN ISO 1716:2010
Trwałość w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego - przyczepność po starzeniu termicznym (nie spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci - przyczepność po zanurzeniu w wodzie (spełnia) PN-EN 1348:2008
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (spełnia) PN-EN 1348:2008
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN- EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody: - nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia) PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) -wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07
PN-EN 12089:2013-07, metoda B
Przepuszczalność pary wodnej (spełnia) PN- EN 12086:2013-07
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: -gęstość brutto w stanie suchym (spełnia) PN-EN 772-13:2001-07
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) -wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
PN-EN 12089:2013-07, metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Odporność na obciążenie statyczne (spełnia) PN-EN 12730:2015-06 (Metoda A; Metoda B)
Wodoszczelność (2kPa; 60 kPa ) (spełnia) PN-1928:2002 (Metoda A; Metoda B)
Wytrzymałość na rozciąganie: - maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (spełnia) - maksymalna siła rozciągająca w poprzek (spełnia) - wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż (spełnia) - wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek (spełnia) PN-EN 12311-2:2013-07
Trwałość - wodoszczelność po sztucznym starzeniu (spełnia) - wodoszczelność po działaniu chemikaliów (spełnia) PN-1928:2002 (Metoda B) PN-EN 1296:2002 PN-EN 1847:2010
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie: -wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie -wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925-2:2010
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: -wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: -wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Reakcja na ogień (spełnia) PN-EN ISO 11925:2010
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: -wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN- EN 826:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN- EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: -wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B
Przepuszczalność wody: - nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (spełnia) PN- EN 12087:2013-07 metoda 2A
Wytrzymałość na rozciąganie /zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych: (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: -wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: -wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07, metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody: - nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (spełnia) PN- EN 12087:2013-07 metoda 2A
Klasa reakcji na ogień: (spełnia) PN-EN 1182:2016 PN-EN ISO 1716:2010
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN- EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody: - nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (nie spełnia) PN- EN 12088:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN- EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody: - nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (spełnia) PN- EN 12088:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN- EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody: - nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (spełnia) PN- EN 12087:2013-07 metoda 2A
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czolowych (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody: - nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (nie spełnia) - nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (spełnia) PN EN 12087:2013-07 metoda 2A PN EN 12088:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
PN-EN 1607:2013-07
Reakcja na ogień (spełnia) PN EN ISO 11925:2010
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody: - nasiąkliwość wodą przy całkowitym długotrwałym zanurzeniu (spełnia) PN-EN 12087:2013-07 metoda 2A
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.6
Nominalna moc cieplna (nie spełnia) PN- EN 442-2:2015- 02 p. 5.4.2.
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011, p.6
Stałość objętości: - rozszerzalność (spełnia) - zawartość siarczanów (SO3) (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011, p.7 PN-EN 196-2:2013-11, p.4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11, p.4.5.16
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 1607:2013-07 PN-EN 12089:2013-07 metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Opór cieplny: - współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) - opór cieplny (spełnia) PN-EN 12667:2002
Wytrzymałość na ściskanie: - wczesna (spełnia) - normowa (spełnia) PN-EN 196-1:2006
Czas wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1: 2011, p. 5 i 6
Stałość objętości: - rozszerzalność (spełnia) - zawartość SO3 (spełnia) PN-EN 196-3+A1: 2011 PN-EN 196-2:2013-11, p.4.4.2
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11, p. 4.5.16
Odporność na działanie ciśnienia (spełnia) PN-EN 442-1:2015-02, p.5.6
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 (metoda B) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07 PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: -wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: -naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: -wytrzymałość na zginanie (spełnia) -wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07 PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość spoiny – początkowa wytrzymałość na ścinanie (spełnia) PN-EN 1052-3:2004+A1:2009
Wytrzymałość spoiny – początkowa wytrzymałość na ścinanie (nie spełnia) PN-EN 1052-3:2004+A1:2009
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013­07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: Wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (nie spełnia) - odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (20kPa, 80oC) (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07 PN-EN 1605:2013-07
Opór cieplny: - współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) - opór cieplny (spełnia) - grubość (spełnia) PN-EN 12667:2002 PN-EN 823:2013-07
Wytrzymałość spoiny – początkowa wytrzymałość na ścinanie (nie spełnia) PN-EN 1052-3:2004+A1:2009
Wytrzymałość na ściskanie: naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Opór cieplny: - współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) - opór cieplny (spełnia) - grubość (spełnia) PN-EN 12667:2002 PN-EN 823:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: -wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
opór cieplny: - współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) - opór cieplny (spełnia) PN-EN12667:2002
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07 PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: -wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: -naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Przepuszczalność wody: -nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu (spełnia) PN-EN 12087:2013-07
Wodoszczelność (spełnia) PN-EN 1027:2016
Współczynnik przenikania ciepła (spełnia) PN-EN ISO 12567-1:2010+AC:2010
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (nie spełnia) - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07 PN-EN 12089:2013-07 (metoda B)
Wodoszczelność (spełnia) PN-EN 1027:2016
Współczynnik przenikania ciepła (nie spełnia) PN-EN ISO 12567-1:2010+AC:2010
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie: -wytrzymałość na zginanie (spełnia) -wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie: -maksymalna siła wzdłuż (spełnia) -maksymalna siła w poprzek (spełnia) PN-EN 12311-1: 2001
giętkość (spełnia) PN-EN 1109:2013
wodoszczelność (nie spełnia) PN-EN 1928:2002 – metoda A
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) - wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 1607:2013-07 PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Opór cieplny: współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) opór cieplny (spełnia) PN-EN 12667:2002
Opór cieplny: współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) opór cieplny (spełnia) PN-EN 12667:2002
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (nie spełnia) PN-EN 1015-19:2000 PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
Emisja formaldehydu (spełnia) PN-EN 717-1:2006
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na ściskanie: - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: - wytrzymałość na zginanie (spełnia) - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: wytrzymałość na zginanie - (spełnia) PN-EN 12089:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych - (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem): - wzdłuż (spełnia) - w poprzek (spełnia) PN-EN 12310-1:2001
Wytrzymałość na ściskanie: naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie: wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 1015-18:2003
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 1015-17:2002 PN-EN 1015-17:2002/A1:2005
Wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07
Opór cieplny/współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) PN-EN 12667:2002
Opór cieplny - (nie spełnia) PN-EN 12667 :2002
Grubość (spełnia) PN-EN 823 :2013
Wytrzymałość na zginanie - (nie spełnia) PN-EN 12089 :2013-07
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni - (nie spełnia) PN-EN 1607: 2013-07
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych - TR (spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Rodzaj splotu (spełnia) AT-15-7199:2014 p.5.6.1.
Szerokość (spełnia) PN-90/P-04755
Wymiar oczek w świetle: po osnowie (spełnia), po wątku (nie spełnia) ETAG 004:2013
Masa powierzchniowa (spełnia) ETAG 004:2013
Zawartość popiołu (spełnia) ETAG 004:2013
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych: w kierunku osnowy (spełnia) w kierunku wątku (spełnia) ETAG 004:2013
Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym: w kierunku osnowy ( nie spełnia ) w kierunku wątku (spełnia) ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w warunkach laboratoryjnych: w kierunku osnowy (spełnia) w kierunku wątku (spełnia) ETAG 004:2013
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym w kierunku osnowy (spełnia) w kierunku wątku (spełnia) ETAG 004:2013
opór cieplny (nie spełnia) PN-EN 12667:2002
wytrzymałość na zginanie (spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu (spełnia) PN-EN 826:2013-07
Absorpcja wody (spełnia) PN-EN 1015-18:2003
opór cieplny (nie spełnia) PN-EN 12667:2002
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07 PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
wytrzymałość na zginanie (nie spełnia)
Wytrzymałość na ściskanie - wczesna (nie spełnia) - normowa (nie spełnia) PN-EN 196-1:2006
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości - rozszerzalność (spełnia) - zawartość siarczanów (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Początek czasu wiązania [min]-spełnia PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości, w tym: -rozszerzalność (stałość objętości) (spełnia) -zawartość SO3 [%](spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011 PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków[%]-(spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Wytrzymałość na ściskanie - wczesna (nie spełnia) - normowa (spełnia) PN-EN 196-1:2006
Strata prażenia (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Początek czasu wiązania (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Stałość objętości: - rozszerzalność (spełnia) - zawartość siarczanów (spełnia) PN-EN 196-3+A1:2011
Pozostałość nierozpuszczalna (nie spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
Zawartość chlorków (spełnia) PN-EN 196-2:2013-11
λ – współczynnik przewodzenia ciepła (nie spełnia) PN-EN 12667:2002
λ – współczynnik przewodzenia ciepła (spełnia) PN-EN 12667:2002 Metoda B
BS - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
TR - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07
Nr LK00-00614/16/Z00NF CS - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (nie spełnia) PN-EN 826:2013-07
BS - wytrzymałość na zginanie (nie spełnia) PN-EN 12089:2013-07 Metoda B
TR - wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (nie spełnia) PN-EN 1607:2013-07

*nazwa, typ, partia/seria, miejsce, rok produkcji lub oznaczenie serii produkcyjnej/partii