Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

05
10

Komunikat GINB

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego. Przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych...
Fot.  Związek Zawodowy „Budowlani”
05
10

Święto Budowlanych 2017

W Warszawie odbyły się centralne uroczystości Dnia Budowlanych, w których, na zaproszenie organizatorów, wzięła udział p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Anita Oleksiak. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na...
05
10

Wykaz kontroli - I pół. 2017 r.

Kontrole przeprowadzone przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wynikające z ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych. Kontrolom GUNB podlegają organy administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego...
01
08

Ruch budowlany w I półroczu 2017 roku

Badania  ruchu  budowlanego  są  prowadzone  w  Głównym  Urzędzie  Nadzoru Budowlanego  od  1995  roku,  na  podstawie ustawy z  dnia  29 czerwca  1995  r. o statystyce   publicznej, która  określa  zasady  i  sposób  prowadzenia...